Fit For Free Westergracht
+31611354997
info@fit-sportmassage.nl

De kleine letters

Algemene Voorwaarden Fit-Sportmassage Haarlem

U heeft een afspraak gemaakt bij de sportmasseur/sporttherapeut van Fit-Sportmassage, hierna te noemen sportmasseur, en gaat derhalve akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fit-Sportmassage Haarlem.
Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden aanvullende vragen hebt, neem dan contact op met de sportmasseur.
De sportmasseur is geen arts of medisch specialist en verricht dan ook geen medische behandelingen.
Het is verplicht om, indien u ten tijde van de door u gewenste behandeling bij Fit-Sportmassage Haarlem ook onder behandeling staat van een arts, specialist of fysiotherapeut, uw arts, specialist of fysiotherapeut te consulteren voordat u zich laat masseren.
Voor uw eigen gezondheid is het van belang uw sportmasseur van actuele, recente en eventueel oudere medische omstandigheden op de hoogte te brengen. Indien u dit nalaat, bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen daarvan. De sportmasseur gebruikt deze informatie louter om het behandelplan op uw wensen en (on)mogelijkheden van uw lichaam af te stemmen. Twijfelt u of een behandeling door de sportmasseur mogelijk is raadpleeg dan de FAQ of neem contact op met uw arts, specialist, fysiotherapeut of de sportmasseur/therapeut.
U maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Fit-Sportmassage Haarlem. Fit-Sportmassage Haarlem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die niet van toepassing zijn op de overeengekomen en uitgevoerde behandeling.

Hygiëne ​
Van Fit-sportmassage Haarlem kunt u een Hygiënische behandeling verwachten. Vanzelfsprekend bent u onderdeel van deze behandeling en derhalve verwacht de sportmasseur ook dat u schoon en fris op de behandeltafel verschijnt.
In verband met uw en onze hygiëne wordt u verzocht
– fris gedoucht naar de praktijk te komen;
– eventuele overbeharing te verwijderen en
– eventuele wondjes of andere huidbeschadigingen te bedekken.
Indien dit niet het geval is loopt uw behandeling vertraging op of kan de masseur de behandeling weigeren. De kosten voor de overeengekomen behandeling zullen wel in rekening worden gebracht en ter plekke moeten worden voldaan.

Kleding
De sportmasseur heeft tijd voor u gereserveerd. Door eventuele andere aansluitende afspraken wordt u gehouden aan de overeengekomen tijden.
De door u gewenste behandeling kan onnodige vertraging oplopen door langdurig ontkleden/aankleden of het afdoen van sieraden. Deze tijd gaat ten koste van uw behandeling en kan niet worden ingehaald. Het is daarom gewenst om makkelijk zittende kleding te dragen en sieraden zoveel mogelijk thuis te laten. Gelieve geen sportbeha’s en boxershorts met strakke pijpen te dragen (afhankelijk van de gewenste behandeling). Vanzelfsprekend kunt u vooraf informatie inwinnen omtrent uw overeengekomen afspraak.

Behandelingen ​
Voorafgaand aan uw eerste behandeling bij Fit-Sportmassage en daarna indien uw sportmasseur daar aanleiding toeziet, zal er een intake gesprek plaatsvinden. Dit intake gesprek is van groot belang voor de gewenste behandeling en een gezamenlijk op te stellen behandelplan. Afhankelijk van uw wensen en klachten kan dit intakegesprek ook een visuele inspectie van uw lichaam en eventueel enkele functietesten voor spieren/gewrichten bevatten. De uitkomsten van het gesprek, de inspectie en testen worden samengevat in een clientendossier en zullen de basis vormen voor een behandelplan. Dit plan wordt nader met u besproken waarna u samen met de sportmasseur voor akkoord tekent. Het behandelplan is geen contract en verplicht u tot niets. Het heeft slechts het doel transparantie te bieden en verrasingen in uw behandeling te voorkomen. Het dossier blijft eigendom van Fit-Sportmassage Haarlem.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk en in het belang van uw behandeling(en) bewaard . De gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor het verzenden van ongewenste nieuwsbrieven.
De gegevens m.b.t. uw persoonlijke omstandigheden worden op een persoonlijke cliëntenkaart ingevuld en zijn alleen inzichtelijk voor u zelf en de sportmasseur. Indien uw gegevens doorgegeven worden aan derden, denk hierbij aan een doorverwijzing of overdracht aan een collega masseur, dan wordt dit altijd vooraf met u besproken.

Betaling
Bij Fit-Sportmassage kunt u direct na uw behandeling contact betalen of met gebruik van een betaalverzoek/overboeking. De tarieven zijn vastgesteld en kunnen worden aangepast. Op het moment van het maken van uw afspraak gelden de op dat moment vastgestelde tarieven.
De tarieven zoals genoemd op deze website zijn bedoeld voor particulieren en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven van massagebehandelingen zijn inclusief de te gebruiken massageolie, wax of balsem en andere benodigdheden zoals afdekmaterialen.
Eventuele bijkomende kosten of producten worden altijd vooraf besproken.

Annuleren
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak niet kunt nakomen om welke reden ook. Erg vervelend voor u maar ook voor uw masseur. Neem in alle gevallen contact op om uw afspraak te annuleren. Annuleren kan alleen middels persoonlijk contact, d.w.z. ontvangst van een bevestiging op uw annuleringsverzoek, met de sportmasseur via telefoonnummer 06-11354997 of info@fit-sportmassage.nl. Is uw aanvraag tot annulering meer dan 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen afspraak, dan is deze kosteloos. Is uw aanvraag tot annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen afspraak dan blijft er een betalingsverplichting van het vooraf overeengekomen bedrag. Is het uw eerste annulering, geen probleem, annuleer en we plannen samen een nieuwe afspraak in. Gebeurd het vaker of u vergeet te annuleren? U bent dan het vooraf overeengekomen bedrag verschuldigd aan Fit-Sportmassage Haarlem. Tot deze betaling voldaan is zullen er geen nieuwe behandelingen worden uitgevoerd.
Annuleert u binnen 24 uur voorafgaand aan uw overeengekomen afspraak dan Deze afspraak maximaal een maal opnieuw laten inplannen. Een geannuleerde afspraak kunt u maximaal een maal opnieuw in laten plannen. Alle annuleringen worden vastgelegd in uw cliëntendossier.

Klachten
Uw sportmasseur heeft zich verbonden aan een Nederlands Genootschap Sportmassage (NGS) en staat garant voor kwaliteit. Ondanks het feit dat uw behandeling centraal staat kan er natuurlijk altijd ontevredenheid ontstaan. Bespreek uw ontevredenheid altijd eerst met uw sportmasseur. Zo lang deze niets weet van uw ontevredenheid, kan hij of zij er ook niets aan doen. Mocht u er samen niet uitkomen of u vindt het moeilijk dat gesprek aan te gaan dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NGS.
https://www.ngsmassage.nl/klachten

Afsluitend
Fit-sportmassage begrijpt dat een massage als intiem kan worden ervaren. De massage heeft echter niet die lading. Het betreft een “1 op 1” behandeling waarbij aanraking van de sportmasseur op een deels ontkleed lichaam onvermijdelijk is. De lichaamsdelen waar de massage zal plaatsvinden wordt altijd vooraf besproken.
Ongewenst gedrag, ongewenste aanrakingen, agressie of seksuele opmerkingen zullen stopzetten van de behandeling en toekomstige afspraken betekenen.
Vertrouwen en respect zijn daarom erg belangrijk voor uw behandeling. Uw behandeling, inclusief hetgeen u verteld zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien u de sportmasseur in gewetensnood brengt dwingt u deze om eventuele noodzakelijke actie te ondernemen.

1 augustus 2019